خدمات بیمارستانی:

 

- زایمان طبیعی و سزارین

- بستن لوله های رحم به روش لاپاراسکوپی (بسته) و باز

- خروج کیست های تخمدان به روش لاپاراسکوپی (بسته) و باز

- خروج فیبروم رحم به روش لاپاراسکوپی(بسته) و باز

- خروج رحم (هیسترکتومی) به روش لاپاراسکوپی (بسته) و باز

- عمل های جراحی زیبایی ناحیه تناسلی:

  • لابیوپلاستی(کوچک کردن لابیا مینور)

  • تنگ کردن واژن

  • ترمیم افتادگی مثانه و پارگی های کف لگن

 

- هیستروسکوپی( عمل های جراحی با دوربین از طریق رحم:

  • شامل خروج پلیپ داخل رحم

  • خروج فیبروم داخل رحم

  • باز کردن چسبندگی های داخل رحم

  • خروج سپتوم رحم