آلبوم فیلم

سزارین

عمل سزارین
عمل سزارین
عمل های زیبایی ناحیه تناسلی

خشکی واژن
درمان آتروفی یا خشکی واژن با لیزر مونالیزاواژینیسموس
درمان واژینیسموس با لیزر جوانسازی واژنشل شدگی واژن
درمان شلی واژن (جراحی پرینورافی) با لیزر مونالیزا تاچسرد مزاجی
درمان مشکلات جنسی و سردمزاجی با لیزرلابیاپلاستی(لابیاماژور)
هیستروسکوپی

عمل هیستروسکوپی
بخشی از عمل هیستروسکوپی پولیپ آندومتر
معرفی دکتر شایان فر

معرفی خانم دکتر شایان فر