لیست سوالات رایج

جنسسی و بارداری

چه زمانی نباید مقاربت انجام شود؟ (نمایش سوال)
آیا در هنگام حاملگی می توان مقاربت داشت؟ (نمایش سوال)

جراحی زیبایی زنان

چند سال است که روش تنگ کردن واژن با لیزرهای نوین ابداع شده است؟ (نمایش سوال)
آیا قبل از لیزر نیاز به انجام آزمایشی هست؟ (نمایش سوال)
از چه سنی معمولا از این لیزر برای تنگ کردن واژن استفاده میشود؟ (نمایش سوال)
آیا این لیزر دردناک است؟ (نمایش سوال)
آیا شل شدگی واژن فقط پس از زایمان طبیعی رخ می دهد؟ (نمایش سوال)
آیا بارداری پس از لیزر واژن منعی ندارد؟ (نمایش سوال)
آیا لیزر واژن برای درمان بی اختیاری ادرار هم موثر است؟ (نمایش سوال)
چه زمانی از سیکل قاعدگی برای انجام تنگ کردن واژن با لیزر مناسب تر است؟ (نمایش سوال)
آیا نیاز به مصرف داروی خاصی است؟ (نمایش سوال)
ماندگاری لیزر واژن چند سال است؟ (نمایش سوال)